Installera övervakningskamera i egenskap av företag – att tänka på

Funderar du som företagare att installera en övervakningskamera? Det finns många riktlinjer att följa och frågor att besvara innan en installation har laglig grund – här ges några saker att tänka på. Företaget är ansvarig för att dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen följs. Dokumentera ändamålet mer er övervakningskamera och värna om den personliga integriteten, övervaka inget som inte behövs övervakas. Lagra materialet säkert och spara det så kort tid som det bara går. Övervakningskamera hos företaget – följ lagen! Som företagare måste du följa dataskyddsförordningen (GDPR) och kamerabevakningslagen, det är upp till dig som företag att ta reda på det och göra...