Verktyg för stålbandning

Stålbandning är den äldsta varianten av bandning och också den variant som har den högsta draghållfastheten. Stålband används därför för mer krävande laster där höga krav ställs på bandets styrka och minimal stretch önskas. Därför föredrar många företag fortfarande stålband framför plastband, trots att de senare är såväl billigare som säkrare. Som vid alla former av bandning är det viktigt att ha bra verktyg till hands. Verktyg som är gamla eller inte lämpade för syftet kan leda till minskad produktivitet, vilket i slutändan kostar företaget pengar och andra resurser. För att undvika att detta inträffar är det viktigt att rätt...