Välja assistansbolag i Göteborg

När man söker ersättning för att kunna anlita personlig assistans finns det en del regler. Det finns därför också en utredning som skall göras innan någonting beviljas. Förenklat handlar det om att man skall behöva hjälp med att klara vardagen. Till detta hör att klä sig, gå på toaletten, klara sin hygien och äta. Vilka gränser och krav som finns går att se i LSS. Om man beviljas personlig assistans kan man ta kontakt med ett assistansbolag i Göteborg för att se hur de kan hjälpa till. Även om det finns möjlighet att själv hantera all rekrytering och bli arbetsgivare,...

Så blir du HLR-instruktör

Vill du lära dina medarbetare hjärt-lungräddning, arbeta med HLR-utbildning eller öka dina kunskaper i ämnet? I sådana fall kan en utbildning till HLR-instruktör vara någonting för dig. Här får du några tips som kan hjälpa dig att ta steget till att bli instruktör i hjärt-lungräddning. Det finns många organisationer som tillhandahåller certifiering inom hjärt-lungräddning. Eftersom dessa utbildningar inte regleras av myndigheterna, kan det sätt på vilket dessa utbildningar går till skilja sig ganska mycket åt. Alla kurser som gör dig till HLR-instruktör är inte likvärdiga. Röda Korset är en av de organisationer vars utbildningar till HLR-instruktör har ett högt anseende....