Så blir du HLR-instruktör

Vill du lära dina medarbetare hjärt-lungräddning, arbeta med HLR-utbildning eller öka dina kunskaper i ämnet? I sådana fall kan en utbildning till HLR-instruktör vara någonting för dig. Här får du några tips som kan hjälpa dig att ta steget till att bli instruktör i hjärt-lungräddning.

Det finns många organisationer som tillhandahåller certifiering inom hjärt-lungräddning. Eftersom dessa utbildningar inte regleras av myndigheterna, kan det sätt på vilket dessa utbildningar går till skilja sig ganska mycket åt. Alla kurser som gör dig till HLR-instruktör är inte likvärdiga. Röda Korset är en av de organisationer vars utbildningar till HLR-instruktör har ett högt anseende. Du bör välja en utbildning där riktig sjukvårdspersonal har hand om utbildningen.

Om du vill lära dig mer om hjärt-lungräddning än enbart HLR på vuxna personer kan du behöva olika certifieringar för alla kompetenser du vill lära ut. Dessa inkluderar bland annat HLR på barn och nyfödda samt grundläggande första hjälpen. Alla organisationer ställer olika krav på de kandidater som vill utbilda sig till HLR-instruktör, och alla certifieringsprogram skiljer sig något åt beroende på var programmet äger rum. Det är vanligtvis enklast att genomgå utbildningen genom den organisation du senare vill arbeta som HLR-instruktör för, du kan läsa mer om detta på hlr-instruktör.se.

Gå utbildning till HLR-instruktör på nätet

Det finns nätbaserade kurser som kan se lite olika ut beroende på var du går dem. Vissa organisationer tillhandahåller kurser som täcker de olika delarna av hjärt-lungräddning. Även antagningskraven kan variera mellan de olika skolor och organisationer som erbjuder dessa kurser.

Vissa organisationer kommer övervaka dig innan du blir permanent eller långsiktigt certifierad som HLR-instruktör. Detta kan i sådana fall ske inom cirka sex månader efter att du har genomfört utbildningen. Du kommer då bedömas medan du håller i en utbildning i hjärtlungräddning, och syftet med detta är att säkerställa att du har den kunskap som krävs för att lära ut HLR. Detta gäller såväl den teoretiska delen av metoden som den praktiska.

När du har blivit utbildad till HLR-instruktör kan du sedan välja att jobba oberoende som detta, eller genom en organisation. Vissa instruktörer börjar frilansa som HLR-utbildare på skolor, företag och andra organisationer. Du kan även lära personliga tränare, nyblivna föräldrar och andra individer hjärt-lungräddning.