Tänk på detta när du bygger ditt attefallshus

Tänk på detta när du bygger ditt attefallshus

Det finns många goda skäl till varför attefallshus är så pass populära som de är bland svenska bostadsägare. Dessa små byggnader kan trots allt användas för en rad olika ändamål. Till exempel kan du använda dig av en sådan för att utöka den effektiva bostadsytan genom att lägga till ytterligare ett rum, om än ett externt sådant.

Men innan du ger dig i kast med att bygga ett attefallshus finns det vissa saker som du bör tänka på. Detta för att säkerställa att dina behov uppfylls samt att du följer rådande lagstiftning. Fortsätt att läsa så berättar vi mer!

4 faktorer att ha i åtanke när du ska bygga ett attefallshus

Du bör framför allt ha följande faktorer i åtanke när du uppför en attefallare:

  • Byggregler och lagar. Innan du överhuvudtaget påbörjar byggandet av ditt attefallshus behöver du ta hänsyn till byggreglerna. Även om du inte behöver få ett bygglov för byggandet av attefallaren behöver du fortfarande få grönt ljus från din kommun. Därför behöver du säkerställer att du uppfyller alla de villkor och krav som ställs.
  • Design och layout. Nästa sak som du behöver fundera på är designen och layouten av byggnaden ifråga. Hur byggnaden ska byggas beror nämligen på hur den är tänkt att användas. Till exempel kan en attefallare som ska användas som ett gästhus eller som ett hemmakontor behöva utformas på lite olika sätt. Detta för att säkerställa att det begränsade utrymmet används på ett så optimalt sätt som bara är möjligt.
  • Budget. Det går inte heller att komma ifrån att du även behöver ha en budget att förhålla dig till. Detta även om ett litet hus som detta är en kostnadseffektiv lösning jämfört med många andra alternativ. Till exempel är en attefallare en mer prisvärd lösning än att renovera eller att bygga en större byggnad. Men du behöver fortfarande ha en realistisk budget för projektet samt hålla denna.
  • Materialval. Det är även viktigt att du använder dig av rätt material och byggtekniker för att den färdiga byggnaden ska hålla en hög kvalitet. Detta är även viktig för att säkerställa att den kommer stå kvar och kunna nyttjas under många år framöver.