Vilken lön får en fysioterapeut i offentlig och privat sektor?

En faktor som påverkar vilken lön som en fysioterapeut kan förvänta sig är om arbete utförs inom offentlig eller privat sektor. Andra faktorer som påverkar är exempelvis ålder, erfarenhet och om arbetet utförs via ett bemanningsföretag.

Högre inom privat sektor

Lönestatistik från 2020 visar att en fysioterapeut tjänar bättre inom privat sektor än offentlig sektor. Däremot är skillnaden inte så stor som inom många andra branscher.

Exempelvis var genomsnittet för åldersgruppen 25 -34 år 30 600 kr inom offentlig sektor samt 31 800 kr inom privat sektor. Det som påverkar personen lön mer är istället ålder och därmed erfarenhet av branschen.

Högre lön vid högre ålder

Samma statistik visar att ålder är viktigare än val av privat eller offentlig sektor. Exempel visas här genomsnittliga nivåer beroende på åldersgrupp.

  • 25 – 34 år – 30 600 kr
  • 35 – 44 år – 33 200 kr
  • 45 – 54 år – 34 700 kr
  • 65 – 66 år – 37 100 kr

Det är däremot något missvisande att säga att åldern är avgörande då det egentligen handlar om år i branschen. En person som utbildar sig till fysioterapeut sent i livet och börjar jobba i 54 års ålder bör inte kunna förvänta sig en nivå på 34 700 kr direkt.
(Siffrorna ovan är från 2020 och bör ha ökat några procent sedan dess)

Högre lön för fysioterapeut hos bemanningsföretag

Att jobba åt ett bemanningsföretag innebär alltid högre lön än att vara anställd. Detta oavsett om anställningen är inom offentlig eller privat sektor. De som är anställda av bemanningsföretag får uppdrag på allt från några dagar till ett par månader. Men det är begränsat i tid vilket är en av orsakerna till den högre lönenivån. I likhet med anställda hos ett vårdföretag påverkas även lönen hos bemanningsföretag av erfarenhet, utbildning samt var i landet som arbetet utförs.
Landsting och privata vårdföretag kontaktar bemanningsföretaget när de har stort behov av extrapersonal under en kortare tidsperiod. Det är alltså ett komplement som exempelvis kan användas för att lätta på arbetsbördan för de anställda eller för att täcka upp vid sjukskrivningsperioder. Den större flexibiliteten resulterar i högre kostnad för kunden än att anställa en egen fysioterapeut men bemanningstjänsten ska ses som ett komplement och inte som ersättning för anställda.