Vem kan jobba inom personlig assistans?

Rätten till personlig assistans grundar sig i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det innebär att de som beviljats stöd får hjälp med vardagliga ting, då alla i Sverige har rätt att leva ett självständigt och kvalitetsfyllt liv. De som stödjer de som beviljats hjälp kallas för personlig assistent och gör en viktig insats för de som behöver hjälp i vardagen. För att jobba inom området kan det vara bra att ha vissa egenskaper.

Respekt, attityd och kreativitet

  • Att jobba med personlig assistans grundar sig i en djup respekt för den individuella människan och god förståelse för alla människors lika värde. Det är många i yrket som drivs av känslan av att vara en del i skapandet och förbättringen av en annan människas livskvalitet. Att jobba som personlig assistent innebär att jobba under tystnadsplikt för att värna om integriteten hos den man jobbar för.
  • Positiv, flexibel och fingertoppskänsla – Allt börjar med en positiv attityd, då blir det lättare för dig som ger personlig assistans att göra ett bra jobb. Det krävs även att man är flexibel, samarbetsvillig och har en fingertoppskänsla när det kommer till service. Du som stöttar den som stöttas ska bör ingående lyssna på den andres önskningar och gör så som hen ber dig att göra oavsett om du kanske egentligen själv hade gjort på ett annat sätt.
  • För att jobba med personlig assistans kan det även vara till nytta att vara kreativ. Jobbet kan innebära en hel del problemlösning och flexibilitet. Det blir ju inte alltid som man tänkt sig! Det är också bra att vara kreativ när det kommer till att hitta på roliga och meningsfulla aktiviteter som ni kan hitta på tillsammans!

Inte bara ett jobb

För många som jobbar med personlig assistans är uppdraget mer än bara ett jobb. Varför? Jo för att det man gör bidrar till ett bättre liv för en annan människa. Det är ett viktigt arbete som gör skillnad för inte bara den som du jobbar för men även för dennes familj och vänner som känner sig trygga med att du gör ditt yttersta för att den de håller varmt om hjärtat mår bra och får den hjälp som hen behöver.