Vad finns det för olika assistansanordnare i Norrköping?

Vem kan få personlig assistans?

 • Du ska ha ”stora funktionsnedsättningar”
 • Funktionsnedsättningarna ska vara bestående
 • Du behöver hjälp med ”grundläggande behov” i vardagen
 • Du har läkarintyg på dina funktionsnedsättningar
 • Du är under 65 år

Hur söker jag hjälpen?

Gå till Norrkoping.se och sök i sökrutan efter ”Personlig Assistens”. Nu presenteras all information om detta och länkar till ansökningsblanketter m.m. Önskar du hjälp med att söka? Kontakta kommunen och be att få prata med en LSS-handläggare.

Hur väljer jag assistansanordnare i Norrköping?

Det finns både kommunala, privata och kooperativa assistansanordnare i Norrköping. De flesta väljer en privat anordnare och därefter kommer kommunal. Ytterligare ett alternativ är att vara egen arbetsgivare. Detta är däremot det minst vanliga alternativet eftersom det innebär mer ansvar och administration från dig som brukare. När du blivit beviljad assistans finns tre vägar till att få en assistansanordnare, dvs. de som utför hjälpen.

 • Inte göra något val alls
  Om du inte aktivt genomför något val kommer kommunen bli din assistansanordnare. De i sin tur kan välja att antingen utföra den i egen regi eller anlita ett privat bolag.

 • Jämföra och välja själv
  Kontakta olika assistansanordnare i Norrköping och jämför deras avtal och upplägg. Det gäller då både privata aktörer och kommunala. Kan kooperativ eller att vara arbetsgivare själv vara ett alternativ? Välj sedan den anordnare som möter dina behov och teckna ett avtal.

 • Jämför och välj med assistansanordnare
  Känns det svårt att avgöra vilken assistansanordnare i Norrköping som bäst kan möta dina behov? Kontakta en assistansförmedlare! Deras uppgift är att hjälpa personer som fått assistans att välja bolag.

Hur fungerar assistansanordnare?

Assistansanordnare är företag som agerar ”mellanhand” mellan de som söker assistans och privata assistansbolag på orten. När du kontaktar en förmedlare kommer de, tillsammans med dig, gå igenom vilka behov du har. Därefter kommer dessa behov att ställas mot vad de olika assistansanordnarna kan erbjuda. På detta sätt söker de upp en, eller ett par, passande assistansbolag och ger dessa som förslag. De kan även hjälpa till med allmänna frågor, juridiska frågor och vid ansökan om assistans.

Förmedlarnas tjänst gratis då den bekostas av de privata assistansanordnare i Norrköping som valt att vara med i jämförelsetjänsten.