Att välja fondförvaltare

I dag återfinns merparten, cirka 85 procent, av det totala fondsparandet i fonder som handhas av de stora bankerna i landet, och det diskuteras ofta mycket och brett om vilka fonder som är bra eller dåliga och så vidare. Det som däremot inte diskuteras lika ofta är hur man hittar den bästa fondförvaltaren. Det är ju inte säkert att din bank är lika bra på aktier eller fonder som den är på att hantera ditt lönekonto.

Det allra bästa är att hitta en fond där förvaltaren är engagerad i och även har investerat egna pengar i eftersom detta antagligen kommer att påverka vilket arbete som denne kommer att lägga ner i fonden. En av de fondförvaltare som förespråkar en aktiv förvaltning är Advisor. Detta bolag tillhandahåller tjänster inom såväl “vanlig” fondförvaltning som förvaltning av PPM-fonder. En av fonderna Advisor PPM hanterar, får varje år bra rating till följd av den större avkastningen. Företaget är välkända och mer info om Advisor Fondförvaltning finns här.

Hur vet man vilken fondförvaltare som är bra respektive dålig?

Genom att analysera hur fondförvaltarna har arbetat och deras resultat kan man få en uppfattning om de är bra eller dåliga. Har man tyvärr fått en dålig fondförvaltare som får dåliga resultat år efter år så är det bara att byta. Man kan också kolla att ens egna fonder håller måttet genom att jämföra dem med andra fonder med liknande inriktning för att få ett hum om hur de står sig och vilken utveckling de har och har haft.

Vissa sidor erbjuder att jämföra fondförvaltare för att man ska kunna få en så bra och utförlig överblick som möjligt. Du bör alltså granska din fondförvaltare med jämna mellanrum och bör även hitta en sådan med en klok och tydlig filosofi i vilka fonder som ska placeras i. Det finns till och med utmärkelser för de fondförvaltare inom olika kategorier som uppnått bäst resultat!

Man kan för det mesta välja fonder som förvaltas av olika förvaltare, det finns trots allt inget som säger att man måste ha alla sina fonder hos en och samma fondförvaltare. Eftersom ingen fondförvaltare är bäst på alla olika typer av fonder som existerar, kan du med fördel ha fonderna hos olika fondförvaltare. Hittar du dessutom en eller flera förvaltare som gör sitt arbete på ett bra sätt, ökar givetvis dina förutsättningar att få en bra avkastning. Att välja flera olika förvaltare kan vara ett sätt att sprida riskerna, på samma sätt som du kan få en riskspridning genom att välja fonder ur olika fondkategorier.