Företagslarm för din trygghet

Alla uppskattar vi arbetsro och inbrottstjuvar är inget undantag. Med ett företagslarm kan man förhindra att en tjuv tar sig in på er arbetsplats eller åtminstone begränsa de materiella skadorna. Ett inbrottslarms främsta uppgift är att förebygga och skrämma bort potentiella inbrottstjuvar. Det är därför viktigt att sätta upp klara och tydliga larmdekaler, så att tjuven väljer att inte göra inbrott på ert företag.

Hur välja rätt larmleverantör

Konkurrensen på larmmarknaden är enorm och det finns många företag som slåss om dig som kund. Det är viktigt att läsa igenom omdömen på internet som andra kunder har skrivit om de olika larmföretagen. Du bör dock vara lite försiktig när du gör detta, eftersom vissa recensioner på nätet kan vara falska och endast skapade för att vilseleda potentiella kunder.

Testa också att ringa och skicka email till de olika operatörerna för att se hur de sköter kommunikationen med sina kunder och hur bra de är att svara på frågor.

Ett annat bra sätt för att välja rätt leverantör är att be kollegor, vänner och bekanta om rekommendationer. Det är personer som du känner och du kan lita på deras omdömen. Personliga tips på leverantörer av företagslarm är värda sin vikt i guld!

Hur välja rätt företagslarm?

Det finns larm mot inbrott, brand och säkerhet som kan delas in i två kategorier: trådade och trådlösa system, en detektor installeras dock alltid och kopplas ihop med olika sensorer. Trådlösa enheter, till exempel en rörelsedetektor används för att aktivera larmet. Ett trådlöst företagslarm har många fördelar i jämförelse med andra larm, det är till exempel väldigt enkelt att installera, man behöver ingen elektriker för att dra kablar genom lokalerna vilket annars är väldigt dyrt.

Certifierade larmföretag

Det finns enkla och billigare företagslarm som tjuter vid inbrott, dessa passar bättre för mindre företag. Har du ett stort företag behöver du ett mer komplett system som kan övervaka en större yta. I vilket fall som helst ska man alltid anlita ett certifierat larmföretag för att utföra installationen, då är du också säker på att de använder ett godkänt inbrottslarm. Dessutom får man också rabatt på sin försäkringspremie.

En certifierad larminstallatör får inte förekomma i brottsregistret och behöver ett särskilt tillstånd från polisen för att få driva sin verksamhet. För att få ett tillstånd så krävs det också att man inte har drivit bolag i konkurs. Tillståndet måste förnyas varje år.