Har du skaffat hemlarm: DNA-märk!

Att installera ett hemlarm är väldigt vanligt idag. Varför? Många beskriver det som en generationsfråga och att de nya generationerna litar mer på teknologin. Att installera ett hemlarm innebär dock inte bara ett hemlarm, det finns många komponenter. I den här texten berättar vi om komponenterna du kan välja med hemlarm och en komponent som många glömmer: DNA-märkning.

Hemlarm och dess komponenter

När du beställer hemlarm från ett känt och etablerat säkerhetsbolag får du i princip alltid ett grundpaket som kan uppgraderas efter behov. Ibland räcker startpaketet för att säkra din bostad, men ofta måste det kompletteras. Särskilt om man har en stor bostad med många fönster och ingångar som är så kallade riskzoner och som måste säkras. Och startpaketet räcker ofta inte till för dessa riskzoner. Det mest grundläggande i hemlarmet är rörelsedetektorer. De kan vara kopplade till en siren som börjar tjuta för att uppmärksamma grannar, men oftast är de kopplade till en larmcentral. Ett uppkopplat larm är mycket säkrare än ett larm som bara tjuter. För att få med alla de viktiga utrymmena i bostaden krävs först och främst en kontrollcentral med kapacitet att hantera flera olika zoner. Rörelsedetektorer och kameror är viktiga i ett larm, men det viktigaste är magnetkontakter på dörrarna som märker om en människa kommer in den vägen i huset. Magnetkontakter är enkla konstruktioner som känner av om den kontinuerliga strömmen bryts och skickar en signal till centralen. Centralen är kopplad till en kraftig siren förhoppningsvis skrämmer bort tjuven och kontaktar en larmcentral som kan tillkalla väktare eller polis.

DNA-märkning med hemlarm

Som namnet antyder handlar DNA-märkning om att märka något med ett DNA, en biologisk, unik kod. Själva DNA:t finns i en vätska som stryks på föremålet och som sedan går att ”se” med hjälp av UV-ljus. DNA-koden lagras tillsammans med dina id-uppgifter i två databaser, en svensk och en internationell, och är sökbar av polisen. På det här sättet knyts varje märkt föremål till dig och det blir enkelt att hitta ägarna till upphittat stöldgods. Med andra ord: Om hemlarmet går men inget kan göras, det är försent och tjuven redan stuckit med alla saker kan du med hjälp av DNA-märkning hitta dem igen. Det är sannolikt att tjuven vill sälja sakerna vidare och på så sätt kommer sakerna i kontakt med andra personer och polisen kan hitta dem och tack vare DNA-märkningen identifiera dem som dina ägodelar.