Pensionsspar

Den som närmar sig pensionen kan hamna i tankar om vad pensionen kommer att innebära. I Sverige är det fler än tidigare som väljer att jobba ända tills de fyller 67. En väsentlig ökning av tidigare pensionsålder. Orsaken handlar för vissa om att de inte vill bli passiva i takt med högre ålder, medan andra helt enkelt behöver dra in varje slant som går för att minska lönetappet det innebär att bli pensionär. I Sverige har vi ett pensionssystem som på många sätt går att påverka. Dels finns allmänpensionen men därtill också premiepension samt avtalspension. Den som har ett privat sparande kan ofta få betydligt bättre pension än den som valt bort detta. Börjar man i tid kan pengarna successivt växa med ränta-på-ränta effekt för att till slut utgöra en stor del av månadsutbetalningen. Den som vill försäkra sig om att pensionen blir så bra den kan, bör tidigt pensionsspara för att hinna få hävstång på ekonomin. Det finns många val man kan göra när det kommer till pensionsavsättningar och vidare kan premiepensionen flyttas till andra fonder och banker än man automatiskt har. Det finns åtskilligt att vinna på en sådan justering!

Ny hobby för pensionär

Just när man går i pension kan det kännas som att vardagen helt stannar av. Man har inte längre något arbete att gå till och man har enorma mängder tid att fylla med vad som helst. Det är inte för inte som vissa nyblivna pensionärer sätter sig ner under veckor för att hitta rätt i den nya tillvaro pensionen innebär. Därefter öppnas dörrar som tidigare inte funnits i begreppsvärlden. I vilket fall för vissa. Det handlar om att man kan spendera sin tid på vad helst man känner för! Det kan finnas en rad aktiviteter man förbisett och tiden som plötsligt infinner sig ger möjligheten att faktiskt njuta av tillvaron utan allt för mycket stress.

Den som har ett rikt liv vid sidan av arbete kan ofta snabbt hitta sin roll som pensionär. Kanske blir det i båten, stugan, på golfbanan eller i parken man spenderar sina dagar? Oavsett vilket är det en tillvaro som många uppskattar.