Så bär du cykelhjälmen på rätt sätt

Så bär du cykelhjälmen på rätt sätt

En cykelhjälm kan minska skaderisken med mellan 63 och 88 procent om olyckan skulle vara framme. Därför är cykelhjälmen A och O när det gäller att skydda din värdefulla hjärna i trafiken. Det sista man som cyklist vill drabbas av, förutom dödsfall förstås, är en allvarlig hjärnskada som gör att man kanske aldrig kommer kunna cykla igen. För att hjälmen ska ge optimalt skydd måste den dock vara korrekt inställd.

Så ställer du in din hjälm

Lågt, rakt och tätt inpå huvudet bör din hjälm sitta. Genom att följa nedanstående tips kan du se till så hjälmen sitter korrekt:

  • Titta i en spegel. Din hjälm bör sitta rakt på ditt huvud och hjälmens framsida bör täcka större delen av din panna. Om din hjälm tippar bakåt och blottar din panna kommer den inte skydda dig vid ett eventuellt fall. Samtidigt ska hjälmen heller inte vara lutad för långt framåt utan istället sitta rakt på ditt huvud.
  • Spänn åt hakremmen. Se till så hakremmen är spänd och sitter tight under din haka. Du bör nätt och jämnt kunna placera ett finger mellan din haka och hakremmen. Justera hjälmens remmar på sidorna så ett V bildas precis under dina öron.
  • Tryck hjälmen bakåt på ditt huvud. Kan du flytta hjälmen mer än ett par-tre centimeter? Spänn i sådana fall remmarna framför dina öron. Lossa de bakre remmarna så du fortfarande har ett V under öronen. Om du kan trycka hjälmen framåt bör du istället justera remmarna bakom öronen. I slutändan ska du inte kunna flytta hjälmen mer än ett par centimeter i någon riktning, och när hjälmen är tillräckligt spänd ska dess remmar fortfarande bilda ett V under dina öron.

Det är viktigt att du ofta kontrollerar din cykelhjälm. Remmarna på cykelhjälmar har nämligen en tendens att bli lösare med tiden, vilket gör att du helst bör kontrollera innan varje cykeltur hur pass mycket du kan trycka hjälmen i olika riktningar. Om du kan förflytta hjälmen mer än två cm åt något håll är det läge att spänna remmarna. När hjälmen sitter bra är det bara för dig att ge dig ut och njuta av cykelturen!